Handelsvillkor

Genom att handla hos Airshoppenathome godkänner du de handelsvillkor som beskrivs nedan. Vi förbehåller oss rätten att ändra handelsvillkoren i den omfattning som är nödvändig (t.ex. i samband med lagändringar eller ändringar i den tekniska konfigurationen).

 

Du kan alltid ångra ditt köp efter du har mottagit dem till angiven leveransadress. Se avsnittet om ånger- och returrätt nedan.

Alla priser anges i SEK inklusive moms och eventuella avgifter. Det är de aktuella priserna vid beställningstillfället som gäller.

Du kan betala med följande betalkort: Visa och MasterCard.

Vi drar först pengarna från ditt konto när produkterna skickas. Vi drar aldrig ett större belopp än det du har godkänt i samband med köpet.

Förbehåll och friskrivning

Vi förbehåller oss för utsålda varor, tryckfel, stavfel, leveransändringar från våra leverantörer, force majeure samt förseningar som är utanför Airshoppenathomes kontroll.

Airshoppenathome kan inte ställas till ansvar för indirekta förluster, bland annat följdskador, drift- eller omsättningsförlust, vinstförlust, tidsförlust, förlust på grund av utebliven leverans eller andra indirekta förluster såvida detta inte regleras i svensk lagstiftnings allmänna och bindande regelverk.

Produktansvar

Airshoppenathomes produktansvar följer svensk rätts allmänna bestämmelser beträffande produktansvar. Produktansvaret för näringsmässiga skador och produktansvar som baseras sig på det i rättspraxis utvecklade produktansvaret är beloppsmässigt begränsat till SEK 100.000 inkl. moms. Den här begränsningen gäller dock inte personskador. I den omfattning inget annat följer av bindande rättsbestämmelser ansvarar Airshoppen inte för driftförluster, tidsförluster eller andra indirekta förluster.

Produktinformation

Produkterna hos Airshoppenathome beskrivs med varutyp, varumärke och eventuellt kvantitet. Bilderna av produkterna är så realistiska som möjligt, men av tekniska orsaker kan det inte garanteras att produkternas utseende är helt identiskt.

Tvister

Eventuella tvister och ärenden avgörs i svensk domstol i enlighet med svensk rätt.